O nas

MESNICA FAGANEL DANES KOT NEKOČ

Naša uspešna pot se je pričela, kot pri številnih obrtnikih, skromno, z odrekanji, trdim delom in tudi ne brez težav. Danes mi seveda ni žal, da sem kot kvalificirani mesar, z bogatimi delovnimi izkušnjami v  klavnici in pršutarni na novogoriškem MIP-u, že leta 1999 zapustil to podjetje in v statusu kmeta pričel z rejo prašičev ter izdelavo mesnih izdelkov kot dopolnilne dejavnost na kmetiji. Družinske dediščine ni bilo.

Začel sem delati sam z vso podporo moje družine.  Posodobil in povečal sem hlev ob domačiji ter najel zemljišče, na katerem sem prideloval hrano za prašiče. Najprej sta bila dva,tri, pet,.. nato je število prašičev naraščalo. Pri sosedu sem najel poslovni prostor, kjer sem prijavil sedež svoje dejavnosti. V najem sem vzel starejšo zgradbo v vasi in jo preuredil v kamnito sušilnico mesnih izdelkov, objekt pa pozneje od lastnika odkupil. Ker je obseg dela hitro naraščal, sem se odločil za statusno spremembo v samostojnega podjetnika. Postopoma sem se opremljal tudi z orodji in opremo in ves dobiček vlagal v svojo dejavnost. Leta 2007 sem odkupil zgradbo v središču Prvačine in jo leta 2009 preuredil v mesnico MESNICA FAGANEL. Leta 2012 sem vzel v najem mesnico v Biljah. Da k svoji dotedanji dejavnosti dodam še prodajo svežega mesa z nadzorovanim domačim poreklom. Trenutno nas je zaposlenih 10 ljudi. Moja ambicija je rasti zgolj toliko, kolikor nam omogoča, da ohranimo isto kvaliteto.